The Philippine National Police’s (PNP) acquisition of 210 brand multi-role patrol jeeps quickly earned the ire of the public and questions were raised regarding the cost and type of modification it received to warrant such a price.

Exactly one week after, the Department of Interior and Local Government releases a statement answering the various issues point by point.

Bakit kailangan bumili ng mga patrol jeeps ang Philippine National Police (PNP)? [Why does the PNP need to buy patrol jeeps?]

Matapos dumanas ang bansa ng mga kalamidad nitong mga nakaraang taon (Yolanda noong 2013 at Ruby noong 2014), nakita ng pamunuan ng PNP ang pangangailangan sa karagdagang matitibay at maaasahang sasakyan para sa pagpapatrolya, pag-evacuate ng mga tao, pagkarga ng mga relief goods, at iba pa.

[After the calamities the country went through the past several years (Typhoon Yolanda in 2013 and Typhoon Ruby in 2014), the PNP administration saw the need for more durable and dependable vehicles for officers to use in patrolling their areas, for evacuation purposes, to carry relief goods and other related activities.]

Ilan ang biniling patrol jeeps at magkano ang bawat isa? [How many patrol jeeps were bought and for how much?]

Umabot sa 210 ang nabiling brand new 4×4 patrol jeeps mula sa Autocirculo Corporation. Ang bawat isa nito ay nagkakahalaga ng P1,895,000, o kabuuang P397,950,000.

[210 units of 4x4 patrol jeeps were purchased from AutoCirculo Corporation. Each was priced at P1,895,000 for a total contract price of P397,950,000.]

Bakit ang Autocirculo Corporation ang napiling pagbilhan ng patrol jeeps? [Why was the AutoCirculo Corporation the chosen as the seller of the patrol jeeps?]

Naglabas ng invitation to bid ang PNP ngunit tanging ang Autocirculo Corporation lang ang lumahok. Pumasa naman sa specifications ng PNP ang Autocirculo na nag-alok pa ng mas mababang presyo. Sa katunayan, P476,490,000 ang inaprubahang budget para sa pagbili ng mga nasabing sasakyan. Subalit higit na mas mababa pa ang alok ng Autocirculo na P397,950,000 para sa 210 na sasakyan. Nangangahulugang nakatipid ng P78,540,000 ang pamahalaan mula sa pagbili ng mga patrol jeeps.

Kasama rin sa presyo ang pagbago ng kaha (body customization), pagkumpuni at piyesa, paghahatid ng mga sasakyan sa iba pang panig ng bansa, at extended two-year warranty.

[The PNP released as invitation to bid but only the AutoCirculo Corporation joined. AutoCirculo passed the specifications of the PNP and even offered to lower their price. The truth is, the total allocated budget for the purchase of the patrol jeeps was P476,490,000. But AutoCirculo offered to sell 210 units for only P397,950,000. This means the government saved P78,540,000 in the purchase of the patrol jeeps.

Included in the price is the body customization, maintenance and parts, delivery of the patrol jeeps to various parts of the country and an extended two-year warranty.]

Ano ba itong bagong patrol jeep ng PNP? [What is this new patrol jeep of the PNP]

Ang biniling 210 patrol jeeps (o personnel carrier) ng PNP ay 4×4. Ibig sabihin, kaya nitong dumaan sa mga lugar na mahirap puntahan dahil sa kundisyon ng kalsada. Bago ang mga ito at hindi surplus.

Dahil dito, makakapagdala ang mga ito ng kapulisan sa mga kabundukan, kabukiran, at sa mga mahihirap abuting lugar kung saan kakailanganin ang pagpapanatili ng peace and order at maging sa panahon ng mga sakuna.

Aabot sa 18 katao ang kayang isakay nito.

[The 210 patrol jeeps (or personnel carriers) of the PNP are all 4x4s. This means that it can travel to places that are difficult to reach because of road conditions. These are all brand new and not surplus.

Because of this, our policemen can reach mountainous regions, farmlands and other hard to reach areas where their help is needed to maintain peace and order, and during emergencies.

The patrol jeeps can seat 18 people.]